فرهنگستان زبان و ادب فارسی
چهارصد و پنجاه و هشتمین جلسۀ شورای فرهنگستان
 
تنظیم: شیرین عاصمی
دوشنبه، هشتم، آبان‌ماه 1396، چهارصد و پنجاه و ششمین نشست شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با حضور اعضای پیوسته و وابسته و به ریاست دکتر غلامعلی حداد عادل، در تالار دکتر شهیدی برگزار شد.
    در آغاز این نشست دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان، از سوی خود و اعضای شورا، دریافت حکم عضویت پیوسته را به استاد موسی اسوار، عضو پیوستۀ جدید شورای فرهنگستان، تبریک گفت. سپس، طی مراسمی، لوح عضویت استاد موسی اسوار به ایشان تقدیم شد.
    گزارش دکتر محمد دبیرمقدم، عضو پیوسته و معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان، از همایش بین‌المللی زبان‌شناسی ایرانی در دانشگاه دولتی مسکو، گزارش دکتر محمدجعفر یاحقی، عضو پیوستۀ فرهنگستان، از همایش بین‌المللی راه ابریشم در ازبکستان؛ گزارش استاد هوشنگ مرادی کرمانی، عضو پیوستۀ فرهنگستان، از سفر به کشور چین؛ گزارش دکتر علیرضا انوشیروانی، عضو وابستۀ فرهنگستان، از همایش بین‌المللی حافظۀ بین‌فرهنگی در شیراز؛ پیشنهاد دکتر نصرالله پورجوادی، عضو پیوستۀ فرهنگستان، درخصوص شناسایی الفاظی که بار فرهنگی دارند و این بار فرهنگی به زیان مردم ایران است و حذف این واژه‌ها از کتاب‌های درسی و اسناد حقوقی؛ گزارش سخنرانی دکتر علی‌اکبر نحوی، عضو وابستۀ فرهنگستان، در موضوع مجمل التواریخ و القصص؛ گزارش سخنرانی دکتر کریستین گالینسکی، اصطلاح‌شناس و رئیس مرکز بین‌المللی اصطلاح‌شناسی (اینفوترم)، و دکتر لودویک پاول، ایران‌شناس و متخصص زبان‌های ایرانی، در فرهنگستان؛ اعلام انتشار کتاب مثنوی به تصحیح دکتر محمدعلی موحد، عضو پیوستۀ فرهنگستان؛ تبریک به دکتر علی رواقی، عضو پیوستۀ فرهنگستان، به جهت انتشار فرهنگ‌نامۀ بزرگ قرآنی؛ تبریک به استاد احمد سمیعی (گیلانی) به جهت انتشار شصتمین شمارۀ نامۀ فرهنگستان؛ اعلام انتشار سومین شمارۀ ویژه‌نامۀ مطالعات آسیای صغیر؛ گزارش جلسۀ نهایی شورای سیاست‌گذاری جایزۀ فرهنگستان به مطبوعات؛ اعلام آغاز سومین دورۀ کارشناسی ارشد واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی؛ اعلام درخواست مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان (سمپاد) برای برگزاری کارسوق واژه‌گزینی؛ گزارش دکتر دبیرمقدم از جلسه‌های بازنگری دستور خط فارسی؛ یادکردی از شادروان دکتر قیصر امین‌پور، عضو پیوستۀ فقید فرهنگستان، در دهمین سالگرد درگذشت ایشان؛ تسلیت اعضای شورای فرهنگستان به دکتر لطیف کاشیگر، عضو وابستۀ فرهنگستان، به جهت درگذشت فرزند ایشان و اعلام تأثر فرهنگستان از درگذشت شادروانان، پروفسور خدایی شریف، پژوهشگر و عضو وابستۀ آکادمی علوم تاجیکستان، علی‌اشرف درویشیان، داستان‌نویس و پژوهشگر و رسول ارونقی کرمانی، روزنامه‌نگار، از مباحث پیش از دستور این نشست بود.
    دستور جلسۀ این نشست استماع خطابۀ ورودی استاد موسی اسوار، عضو پیوستۀ جدید شورای فرهنگستان بود.

تمامی حقوق این وبگاه متعلق به فرهنگستان زبان و ادب فارسی است ©