فرهنگستان زبان و ادب فارسی
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها
 جمعه، پنجم آبان‌ماه ۱۳۹۶، بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در محل مصلای امام خمینی آغاز به کار کرد.
    فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز همچون دوره‌های گذشته در این نمایشگاه حضور یافته است. آثار عرضه‌شدۀ فرهنگستان در این دوره از نمایشگاه مطبوعات عبارت است از: مجلۀ نامۀ فرهنگستان (۶۰ شماره)، ویژه‌نامۀ ادبیات تطبیقی (۱۴ شماره)، ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی (۱۱ شماره)، ویژه‌نامۀ دستور (۱۱ شماره)، ویژه‌نامۀ گویش‌شناسی (۷ شماره)، ویژه‌نامۀ شبه‌قاره (۶ شماره)، ویژه‌نانمۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی (۶ شماره)، ویژه‌نامۀ ادبیات انقلاب اسلامی (۳ شماره)، ویژه‌نامۀ مطالعات آسیای صغیر (۲ شماره)، و یک شماره از ویژه‌نامۀ مطالعات واژه‌گزینی. ضمیمه‌های مجلۀ نامۀ فرهنگستان و مجلۀ داخلی بازخوان از دیگر آثار فرهنگستان در این دوره از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌هاست.
    فرهنگستان زبان و ادب فارسی در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در راهروی شمارۀ ۵، غرفۀ ۹۴ حضور یافته است.

تمامی حقوق این وبگاه متعلق به فرهنگستان زبان و ادب فارسی است ©