امروز یکشنبه ՝ 1397/04/03    ■ Sun, Jun 24, 2018     
جست‌و‌جو در وبگاه نسخه قابل چاپ

آخرين به روز رسانی ۱۳۸۸/۱/۳۱ - ۰۸:۱۰

گزارش فرهنگستان زبان و ادب فارسى، دفتر هشتم، بهار و تابستان 1387

  • گزارش فصل (بخش نخست):: بزرگداشت استاد اسماعیل سعادت در مراسم برگزیدگان فرهنگستانها، طرح گسترش فعالیت واژهگزینی به روش جدید، شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛
  • گزارش فصل (بخش دوم):: گزارش عملکرد گروه ادبیات تطبیقی، گزارش عملکرد گروه ادبیات معاصر، گزارش عملکرد گروه زبانهای ایرانی، گزارش عملکرد گروه فرهنگنویسی؛
     
  • گزارش فصل (بخش سوم):: دکتر حمید فرزام به دیدار حق شتافت، بازدید اعضای پیوسته از بنیاد امیرکبیر، درگذشت دکتر عبدالقادر منیازف، عضو پیوستهٔ خارجی فرهنگستان، آیین رونمایی از کتاب وصف خلیج فارس در نقشههای تاریخی؛
  • گزارش فصل (بخش چهارم):: ادبیات تطبیقی و قلمرو آن (ابوالحسن نجفی)، باغ‌های تهران: باغ نگارستان (سیّد عبدالله انوار)، تصحیح انتقادی دیوان حافظ (حسن انوری)، سومین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران.
  • در فرهنگستان:: آیین رونمایی از جلد دوم دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی در شبهقاره، ادبیات، تخیل، علم (دهمین نشست ادب معاصر)، گزارش نامهٔ فرهنگستان.
  • گزارش کتاب:: ترجمهای فارسی از قرآن مجید، فرهنگ واژههای مصوّب فرهنگستان (1376ــ 1385) دفتر اول تا چهارم، فرهنگ واژههای مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (دفتر پنجم)، نخستین مجموعه سخنرانیهای مشترک فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد ایران‌شناسی، رسالهٔ لونگینوس در باب شکوه سخن، شاهنامهٔ هاتفی خرجردی، سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی (از آغاز تا 1320 شمسی)، نامهٔ فرهنگستان (شمارۀ 36)، جشننامهٔ استاد اسماعیل سعادت، باغ سبز، گفتارهایی دربارۀ شمس و مولانا، بادۀ عشق: پژوهشی در معنای «باده» در شعر عرفانی فارسی، شاخههای شوق: يادگارنامهٔ بهاءالدین خرمشاهی، تفسیری بر شعر شمسالمناقب شمسالشعرا سروش اصفهانی، نامهٔ انجمن (شمارۀ 27)، دربارۀ نمایش، آه و آیینه.
  • پیشنهاد شما چیست؟:: معادلهای پیشنهادی گروه تغذیه، معادلهای پیشنهادی گروه حملونقل دریایی، معادلهای پیشنهادی گروه حملونقل ریلی، معادلهای پیشنهادی گروه روانشناسی، معادلهای پیشنهادی گروه سینما و تلویزیون، معادلهای پیشنهادی گروه شیمی، معادلهای پیشنهادی گروه علوم جو، معادلهای پیشنهادی گروه منابع طبیعی، معادلهای پیشنهادی گروه گردشگری و جهانگردی.

تاريخچه   |    اساسنامه   |    دربارۀ وبگاه   |    نشر آثار   |    خبرنامهٔ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی