امروز پنجشنبه ՝ 1396/05/05    ■ Thu, Jul 27, 2017     
اندازه نوشته   A | A
آخرین اخبار 
همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه
همایش ملی «نگاهی نو به ادب عامه» به همت گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، در اسفندماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد. محورهای این همایش که با حمایت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌شود، عبارت‌اند از: ــ تعاریف و ویژگی‌ها، چارچوب‌ها، عناصر، گونه‌ها (شامل روش‌شناسی مطالعه و تحقیق د ...

چهارصد و پنجاه و هفتمین نشست شورا
دوشنبه، بیست و ششم تیرماه ۱۳۹۶، چهارصد و پنجاه و هفتمین نشست شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با حضور اعضای پیوسته و وابسته و مدیران گروه‌های علمی فرهنگستان، به ریاست دکتر غلامعلی حداد عادل، در تالار دکتر شهیدی برگزار شد. اعلام تأثر فرهنگستان از درگذشت دکتر دادخدا سیم‌الدین، عضو پیوستۀ غیرایرانی (تاجیک) فرهنگستان، قرائت نا ...

دومین همایش آموزش زبان و ادبیات فارسی
چهارشنبه، بیست و یکم تیرماه ۱۳۹۶، دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی، در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، با حضور استادان و پژوهشگران داخلی و خارجی برگزار شد. اولین دورۀ این همایش، به ابتکار انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی، در دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. در همایش امسال بیست سخنران در سه نشست تخصصیِ بررسی منابع ...

گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی و آموزش مربیان استان خوزستان
یکشنبه، هجدهم تیرماه ۱۳۹۶، گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، طی یک برنامۀ آموزشی دوروزه، چهل نفر از مدرسان مناطق دوزبانۀ استان خوزستان را به مدت ۱۶ ساعت، با اصول و مبانی دوزبانگی آشنا کرد. اين برنامه به‌منظور تربیت مربي و مدرس براي گروه آموزشی مدارس نوبنیاد مؤسسۀ راه ایمان در شعيبيۀ استان خوزستان و در محل مجتمع آموزشی بانو امین اج ...
آخرين به روز رسانی ۱۳۹۵/۳/۳۰ - ۱۴:۳۴
اعضای پيوستۀ شورا
 
 
حسن انوری (1312 ـ تكاب‌)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری زبان و ادبيات فارسی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: 14/7/1382
سوابق: همكاری با سازمان لغت‌نامۀ دهخدا و تأليف بعضی از مجلّدات آن (1349ـ1350)، مؤسّس مجموعۀ گنج ادب‌، 1371؛ مؤسّس سازمان فرهنگ برای تدوين چند دوره فرهنگ‌، 1371؛ استاد دانشگاه تربيت‌معلّم‌.
برخی ‌از آثار: آتشكدۀ آذر گشسب‌، 1341؛ فارسی برای سا‌ل‌های چهارم ابتدايی تا سوم راهنمايی، (1348-1352)؛ راهنمای تدريس فارسی و دستور سال اول تا سوم راهنمايی، 1350-1352؛ آيين نگارش برای سال اول تا سوم دبيرستان‌، 1353-1355؛ اصطلاحات ديوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی‌، 1355؛ يک قصّه بيش نيست (بررسی محتوايی و ساختاری شعر حافظ)، 1368؛ دستور زبان فارسی (1) و (2) برای تحصيلات مكاتبه‌ای‌، 1367-1368؛ گزيدۀ گلستان سعدی‌، 1371؛ گزيدۀ بوستان سعدی‌، 1373؛ صدای سخن عشق‌، 1374؛ فرهنگ بزرگ سخن‌، 8 جلد، 1381؛ فرهنگ دو جلدی سخن‌، 1382.
 
نصراللّه پورجوادی (1322ـ تهران‌)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری فلسفه‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: 2/5/1369
سوابق‌: استاد رشتۀ فلسفه در دانشگاه تهران‌، سردبير فصلنامۀ نشر دانش و رئيس مركز نشر دانشگاهی از ابتدای تأسيس در سال 1359 تا سال 1383.
برخی‌ از آثار: بسحاق اطعمه را بهتر بشناسيم‌، 1354؛ داستان مرغان‌، رسالة الطّير احمد غزالی‌، 1355؛ سلطان طريقت‌، سوانح زندگی و شرح آثار احمد غزالی‌، 1358؛ درآمدی به فلسفۀ افلوطين‌، 1358؛ حُسن و عشق در ادبيات عرفانی‌، 1359؛ بوی جان و شكوه ايران‌، 1372؛ شعر و شرع (بحثی دربارۀ فلسفۀ شعر از نظر عطّار)، 1374؛ اشراق و عرفان‌، 1380.
 
 
 
يداللّه ثمره (1311 ـ كرمان‌)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری زبان‌شناسی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: 14/7/1382
سوابق: استاد بازنشستۀ دانشگاه تهران‌، كارشناس برنامه‌ريزی آموزشی در وزارت علوم و آموزش عالی‌، مدير پژوهشگاه گويش‌شناسی در فرهنگستان دوم‌، مدير گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران و رئيس انجمن زبان‌شناسی ايران‌.
برخی ‌از آثار: آواشناسی زبان فارسی‌، 1364؛ زبان‌های خاموش (ترجمه با همكاری خانم دكتر قريب‌)، 1365؛ آموزش زبان فارسی‌، آزفا، 1366-1369؛ نظام ‌آوايی زبان‌، لاری‌. ام‌. هايمن (ترجمه‌)، 1368؛ دريچه‌ای به زبان فارسی‌، 1373؛ راهنمای زبان فارسی‌، 1374.
 
 
غلامعلی حدّادعادل (1324 ـ تهران‌)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری فلسفه‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: 2/5/1369
سوابق: عضو هيئت‌امنای بنياد دايرةالمعارف اسلامی‌، مديرعامل بنياد دانشنامۀ جهان اسلام از 74 تاكنون‌، معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش‌، عضو شورای سرپرستی سازمان صدا و سيما، عضو هيئت‌علمی دانشگاه صنعتی شريف‌، نمايندۀ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دورۀ ششم، عضو هيئت‌علمی گروه فلسفۀ دانشكدۀ ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دريافت‌كنندۀ نشان تعليم و تربيت درجۀ دو 2/4/1374.
سمت فعلی‌: رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مدير گروه واژه‌گزينی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
برخی‌ از آثار: فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی‌، 1359؛ آشنايی با جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش‌، 1360-1370؛ دانش اجتماعی (سال اول و دوم دبيرستان‌)، 1360-1371؛ تعليمات مدنی در تعليمات اجتماعی سال سوم تا پنجم دبستان‌، 1361؛ دين و سياست در دانش اجتماعی (سال اول دبيرستان‌)، 1362-1369؛ نگاهی به بينش اجتماعی اسلام‌، در دانش اجتماعی‌، 1362-1364؛ تعليمات اجتماعی (سال سوم دورۀ راهنمايی‌)، 1363؛ درس‌هايی از قرآن (سال اول تا چهارم دبيرستان‌)، 1372؛ دانشنامۀ جهان اسلام‌، ج 2 تا ج 6 (زير نظر)، 1375-1380؛ حج‌، نماز بزرگ‌، 1381.
 
بهاءالدّين خرّمشاهی (1324 ـ قزوين‌)
مدرک دانشگاهی‌: كارشناسی ارشد كتابداری‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: 2/5/1369
سوابق: تصدّی فنّی در مركز خدمات كتابداری‌، 1351ـ1363؛ استاديار پژوهشگاه علوم انسانی‌، مؤسّس بنياد دايرةالمعارف تشيّع‌، 1361؛ مؤسّس انتشارات فرزان‌، 1373.
برخی ‌از آثار: كتيبه‌ای بر باد، مجموعۀ شعر نيمايی‌، 1351؛ پوزيتيويسم منطقی‌، 1361؛ ذهن و زبان حافظ، 1361؛ فرهنگ موضوعی قرآن مجيد، 1364؛ تفسير و تفاسير جديد، 1365؛ چهارده روايت‌، 1366؛ جهان غيب و غيب جهان‌، 1366؛ حافظ‌نامه‌، 1367؛ سير بی‌سلوک‌، 1370؛ قرآن‌پژوهی (هفتاد بحث و تحقيق قرآنی‌)، 1372؛ حافظ از سلسلۀ بنيان‌گذاران فرهنگ امروز، 1373؛ برگزيده و شرح حافظ، 1373؛ قرآن‌شناخت (مباحثی در زمينۀ فرهنگ‌آفرينی قرآن‌)، 1374؛ در خاطرۀ شط (مجموعۀ مقالات از بهاءالدين خرّمشاهی به كوشش روزبه صدرآرا)، 1376؛ دانشنامۀ قرآن و قرآن‌پژوهی‌، 1377؛ فرصت سبز حيات، 1378؛ چشم‌ها را بايد شست، 1380؛ حافظ حافظۀ ماست، 1382.
 
محمد دبیرمقدم (1332 ـ کاشان)
مدرک دانشگاهی: دکتری زبان‌شناسی نظری
تاريخ عضويت پيوسته‌: 27/3/1388
سوابق:مدیر گروه زبان انگلیسی و زبان‌شناسی دانشگاه ترتبیت مدرس (1367-1369)، مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی (1369-1371)، مدیر گروه زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (1372-1376)، معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی (1372-1375)، عضو هیئت ممیزه و عضو کارگروه تخصصی هیئت ممیزۀ دانشگاه علامه طباطبایی، عضو شورای عالی برنامه‌ریزی رشتۀ زبان‌شناسی، رئیس گروه واژه‌گزینی زبان‌شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (1382 تا کنون)، عضو کارگروه هیئت ممیزۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی (1382 تا کنون) و عضو شورای واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
برخی از  آثار: زبان‌شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی، پژوهش‌های زبان‌شناختی فارسی، مجموعه مقاله‌های نخستین کنفرانس زبان‌شناسی، مجموعه مقاله‌های سومین کنفرانس زبان‌شناسی، مجموعه مقاله‌های پنجمین کنفرانس زبان‌شناسی.
 
حسن رضائی باغ‌بیدی (1345 ـ تهران‌)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری فرهنگ و زبان‌های باستانی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: 16/3/1389
سوابق: معاون گروه گویش‌شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از 1375 تا 1383؛ مدیر گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران از 1383 تا 1386؛ عضو شورای عالی علمی (از 1380) و مدیر بخش‌های ایران‌شناسی (از 1378) و زبان‌شناسی (از 1381) مركز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی؛ مشاور گروه ادبیات فارسی بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی در حوزۀ زبان‌شناسی و گویش‌شناسی از 1380؛ سردبیر مجلۀ گویش‌شناسی (فرهنگستان زبان و ادب فارسی) از 1382 تا 1383؛ عضو شورای پژوهشی سازمان میراث فرهنگی كشور از 1381 تا 1382؛ عضو شورای برنامه‌ریزی گروه تاریخ (در دفتر برنامه‌ریزی و تألیف كتب درسی وزارت آموزش‌وپرورش) از 1384؛ مجری و سرویراستار چهار جلد نخست اثری ملی با نام تاریخ جامع ایران از 1380؛ عضو شورای مشاوران نامهٔ پارسی (مجلۀ شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی) از 1381 تا 1387؛ عضو هیئت تحریریۀ فصلنامۀ رودكی Рудаки (فصلنامۀ ادبی ـ فرهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیكستان) از 1383؛ مدیر و سرویراستار مجموعۀ Ancient Iranian Studies Series (مجموعهٔ پژوهش‌های ایران باستان)؛ عضو هیئت تحریریۀ نامهٔ ایران باستان (مجلۀ بین‌المللی مطالعات ایرانی) از 1383؛ عضو هیئت تحریریۀ نامهٔ پژوهشگاه (مجلۀ پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) از 1385؛ عضو هیئت تحریریۀ مجلهٔ ادب‌پژوهی (مجلۀ دانشگاه گیلان) از 1385؛ عضو هیئت تحریریۀ Journal of Persianate Studies (انتشارات Brill) از 2008؛ سردبیر مجلۀ آینهٔ میراث از 1388.
سمت فعلی‌: مدیر گروه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
برخی از آثار:  ویرایش علمی: مجموعه مقالات نخستین هم‌اندیشی گویش‌شناسی ایران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1381؛ روایت آذرفرنبغ فرخزادان، مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، 1384؛ مقدمات زبان سنسکریت (جلد 1)، مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، 1384؛ راهنمای زبان پارتی، انتشارات ققنوس، 1385؛ چاپ دوم 1388؛ تاریخ زبان‌های ایرانی، مرکز پژوهش زبان‌های دنیا، دانشگاه اوساکا (ژاپن)، (ژانویه 2009) بهمن 1387؛ چاپ دوم، مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، 1388؛ سوترۀ علت و معلول كردار (متنی بودایی به زبان سُغدی)، انتشارات اساطیر، 1388.
 
علی رواقی (1320ـ مشهد)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری زبان و ادبيات فارسی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: 2/5/1369
سوابق‌: استاد دانشكدۀ ادبيات دانشگاه تهران‌، صاحب مؤسّسۀ فرهنگی محمّد رواقی‌.
برخی ‌از آثار: تفسير قرآن پاک (تصحيح‌)، 1348؛ ترجمۀ قرآن موزۀ پارس (تصحيح و توضيح‌)، 1355؛ تفسير بصائر يمينی (تصحيح‌)، 1359؛ واژه‌های ناشناخته در شاهنامه (دفتر اول و دوم‌)، 1352ـ1355؛ ديوان ناصرخسرو، 1352؛ قرآن قدس (پژوهش‌)، 1364؛ ترجمۀ مقامات حريری (تصحيح و توضيح‌)، 1365؛ داستان‌های شاهنامۀ فردوسی‌، 1372؛ ذيلی بر فرهنگ‌های فارسی‌، 1382.
   
 
اسماعيل سعادت (1304 ـ خوانسار)
مدرک دانشگاهی‌: كارشناسی ارشد زبان‌شناسی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: 25/12/1376
سوابق‌: سردبيری مجلّهٔ معارف‌، تصدّی بخشی از ويرايش مجلّۀ نشر دانش‌.
سمت فعلی‌: مدير گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌، عضو شورای عالی ويرايش سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران.
برخی ‌از آثار: زندگی ميكل آنژ، رومن رولان (ترجمه‌)، 1334؛ تلخ‌كامی‌های سوفی‌، كنتس دوسگور (ترجمه‌)، 1342؛ ايزابل‌، آندره ژيد (ترجمه‌)، 1343؛ كشفيات نوين در روان‌پزشكی‌، كليفورد آلن (ترجمه‌)، 1347؛ شير و جادوگر، سی‌. اس‌. لويس (ترجمه از متن انگليسی‌)، 1349؛ عصر بدگمانی‌، ناتالی ساروت (ترجمه‌)، 1364؛ اخلاق‌، جورج ادوارد مور (ترجمه از متن انگليسی‌)، 1366؛ بخشی از سير فلسفه در جهان اسلام‌، ماجد فخری (ترجمه از متن انگليسی‌)، 1372؛ از وولف تاكانت‌، بخش اول از جلد ششم تاريخ فلسفه‌، فردريک كاپلستون (ترجمه از متن انگليسی‌)، 1372؛ كتاب تفسير قرآنی و زبان عرفانی‌، پل لويا (ترجمه‌)، 1373؛ مونتنی‌، پيتربرک (ترجمه از متن انگليسی‌)، 1373؛ سرود نيبلونگن (ترجمه‌)، 1374؛ رساله در اصلاح فاهمه‌، اسپينوزا (ترجمه‌)، 1374؛ اسپينوزا، راجر اسكروتن (ترجمه‌)، 1376؛ در كون و فساد، ارسطو (ترجمه‌)، 1378؛ در آسمان‌، ارسطو (ترجمه‌)، 1380؛ ژان غرغرو و ژان خنده‌رو، كنتس دوسگور (ترجمه‌)، 1381؛ مسئلۀ اختيار در تفكّر اسلامی و پاسخ معتزله به آن‌، شيخ بوعمران (ترجمه‌)، 1382.
 
احمد سميعی گيلانی (1299 ـ رشت‌)
مدرک دانشگاهی‌: كارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: 25/4/1370
سوابق‌: عضو گروه ويرايش و از مترجمان فرهنگ آثار در انتشارات سروش و مشاور علمی پژوهشگاه علوم انسانی‌.
سمت فعلی‌: سردبير نامۀ فرهنگستان‌، فصلنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، و مدير گروه ادبيات معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌، عضو شورای عالی ويرايش صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران.
برخی‌ از آثار: دلدار و دلباخته‌، ژرژ ساند (ترجمه‌)، 1345؛ خيا‌ل‌پروری‌ها، ژان ژاک روسو (ترجمه‌)، 1345؛ ادبيات ساسانی‌، 1355؛ داتا گنج‌بخش (زندگی‌نامه و تعاليم شيخ ابوالحسن علی‌بن عثمان هجويری‌)، شيخ عبدالرشيد (ترجمه‌)، 1349؛ چومسكی‌، جان لاينز (ترجمه‌)، 1357؛ هزيمت يا شكست رسوای آمريكا، ويليام لوئيس و مايكل له‌دين (ترجمه‌)، 1360؛ ساخت‌های نحوی‌، نُعام چومسكی (ترجمه‌)، 1362؛ آيين نگارش‌، 1366؛ ديدرو، پيتر فرانس (ترجمه‌)، 1373؛ سالامبو، گوستاوفلوبر (ترجمه‌)، 1374؛ شيوه‌نامۀ دانشنامۀ جهان اسلام‌، 1375؛ نگارش و ويرايش‌، 1378.
 
علی‌اشرف صادقی (1320 ـ قم‌)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری زبان‌شناسی همگانی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: 25/4/1370
سوابق‌: عضو هيئت‌علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران‌
سمت فعلی‌: مدير گروه فرهنگ‌نويسی و مدير گروه دستور زبان فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌، استاد گروه زبان‌شناسی
برخی‌ از آثار: دستور زبان فارسی در 3 جلد، 1355ـ1357؛ تكوين زبان فارسی‌، 1357؛ لغت فرس اسدی (تصحيح‌)، 1365؛ زبان‌های ايرانی، ارانسكی (ترجمه‌)، 1367؛ يادنامۀ دكتر احمد تفضّلی‌، 1379؛ نگاهی به گويش‌نامه‌های ايرانی‌، 1379؛ مسائل تاريخی زبان فارسی‌، 1380؛ فارسی قمی‌، 1380؛ فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهسالار (تصحيح‌)، 1380. 
 
محمود عابدی (1323 ـ چادگان)
 مدرک دانشگاهی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
تاریخ عضویت پیوسته: 27/3/1388
سوابق: استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم. عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم. عضو هیئت تحریرۀ مجلۀ مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان و مجلۀ آیینۀ میراث.
برخی از آثار: علم و علم‌آموزی در اسلام، درویش گنج‌بخش، یک حرف صوفیانه، فدک در تاریخ (ترجمه)، شیعه و امامت (ترجمه)، اثبات خدا (ترجمه)، جستجویی در نهج ‌البلاغه (ترجمه)، نهج ‌البلاغه از کیست؟ (ترجمه)، جنگ و صلح ازنظر امام علی علیه‌السلام (ترجمه)، مطلوب کل طالب (تصحیح)، خردنمای جان‌افروز (تصحیح)، نفحات‌الانس (تصحیح)، کلمات علیّۀ غرا (تصحیح)، تکملۀ نفحات ‌الانس (تصحیح)، فرمان مالک اشتر (تصحیح)، کشف ‌المحجوب (تصحیح)، روضة الانوار (تصحیح).
 
 
كامران فانی (1322 ـ قزوين‌)
مدرک دانشگاهی‌: كارشناسی ارشد كتابداری‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: 14/7/1382
سوابق‌: عضو هيئت‌علمی كتابخانۀ ملّی و سرپرست بخش ايران‌شناسی كتابخانۀ ملّی‌.
برخی‌ از آثار: سرعنوان‌های موضوعی فارسی‌؛ رده‌بندی تاريخ ايران‌؛ رده‌بندی فلسفۀ اسلامی؛ فرهنگ موضوعی قرآن مجيد؛ جنگ جهانی اول و دوم‌؛ دايرة‌المعارف تشيع (نويسنده و ويراستار)؛ دانشنامۀ كودكان و نوجوانان‌؛ علم در تاريخ‌، جان برنال (ترجمه‌)؛ زردشت‌، سياستمدار يا جادوگر؟، هنينگ (ترجمه‌)؛ سلوک روحی بتهوون‌، ساليوان (ترجمه‌)؛ خطابـۀ پوشكين‌، داستايوسكی (ترجمه‌)؛ مرغ دريايی‌، آنتوان چخوف (ترجمه‌)؛ آدم‌های ماشينی‌: روبات‌ها، كارل چاپک (ترجمه‌)؛ موش و گربه‌، گونترگراس (ترجمه‌).
 
 
بدرالزّمان قريب (1308 ـ تهران‌)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری زبان‌های باستانی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: 25/12/1376
سوابق‌: استاد بازنشستهٔ گروه زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران‌.
سمت فعلی‌: مدير گروه زبان‌های ايرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌.
برخی‌ از آثار: تحليل ساختاری فعل در زبان سُغدی، 1344؛ زبان‌های خاموش (ترجمه‌)، با همكاری دكتر يدالله ثمره، 1365؛ وسنتره جاتكه‌، داستان تولد بودا به روايت سُغدی‌، 1371؛ فرهنگ سُغدی (سُغدی ـ فارسی ـ انگليسی‌)، 1374؛ تاريخچۀ گويش‌شناسی در ايران‌، 1381؛ مطالعات سُغدی، 1386؛ پژوهش‌های ايرانی باستان و ميانه، 1386.
 
 
سيّدفتح‌اللّه مجتبائی (1306 ـ تهران‌)
مدرک دانشگاهی: دكتری تاريخ و فلسفۀ اديان شرق و دكتری اديان و عرفان تطبيقی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: 25/12/76
سوابق‌: عضو بنياد دايرة‌المعارف اسلامی و دايرة‌المعارف تشيّع؛ مدرّس حكمت شرق در گروه فلسفۀ دانشكدۀ ادبيات دانشگاه تهران، رايزن فرهنگی ايران در هندوستان‌، 1353-1356؛ استاد تاريخ اديان و روش‌شناسی و عرفان تطبيقی دانشكدۀ الهيات و معارف اسلامی‌.
برخی ‌از آثار: شعر جديد فارسی‌، ا. ج‌. آربری (ترجمه‌)، 1334؛ بوطيقا ـ هنر شاعری (ترجمه‌)، 1337؛ گزيدۀ اشعار رابرت فراست (ترجمه‌)، 1338؛ عصر طلايی يونان و فلسفه و هنر آن‌، ويل دورانت (ترجمه‌)، 1339؛ تاريخ ادبيات ايران از فردوسی تا سعدی‌، ا.گ‌. براون (ترجمه‌)، 1341؛ شهر زيبای افلاطون و شاهی آرمانی در ايران باستان‌، 1352؛ لغت دری، 1356؛ طوطی‌نامه‌، ضياءالدّين نخشبی‌، 1372؛ رای و برهمن‌، 1374.
Hindu-Muslim Cultural Relations,1978
 
مهدی محقّق (1308ـ مشهد)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری زبان و ادبيات فارسی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: 2/5/1369
سوابق‌: معاون آموزشی و پژوهشی دانشكدۀ ادبيات و علوم ‌انسانی دانشگاه تهران‌، 1347؛ مدير گروه آموزشی زبان و ادبيات فارسی و علوم انسانی دانشگاه تهران‌، 1347؛ رئيس دانشكدۀ دماوند، 1357؛ مديرعامل بنياد دايرة‌المعارف اسلامی‌، 1362؛ مشاور علمی بنياد دايرة‌المعارف اسلامی‌، 1364؛ دريافت‌كنندۀ نشان دانش درجۀ دو 4/12/1379 و نشان ادب فارسی درجهٔ يک 21/12/1382.
سمت ‌فعلی: رئيس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی‌.
برخی ‌از آثار: صرف و نحو و قرائت عربی‌، 1335؛ قرائت و دستور زبان و تاريخ ادبيات فارسی‌، 1335؛ اشترنامۀ عطّار (تصحيح‌)، 1339؛ پانزده قصيده از ناصرخسرو، 1340؛ السيرة‌ الفلسفية رازی‌، 1343؛ تحليل اشعار ناصرخسرو، 1344؛ لسان التّنزيل‌، 1344؛ فيلسوف ری‌، محمّدبن زكريای رازی‌، 1349؛ رسالۀ ابن‌ريحان فی فهرست كتب الرازی (ترجمه‌)، 1352؛ منطق و مباحث الفاظ، 1353؛ همائی‌نامه‌، 1355؛ القبسات ميرداماد، 1356؛ شرح بيست‌وپنج مقدّمۀ ابن‌ميمون در اثبات باری‌تعالی‌، 1360؛ طرح تدوين دايرة‌المعارف تشيّع‌، 1362؛ يادنامۀ اديب نيشابوری‌، 1365؛ مفتاح ‌الطّب و منهاج ‌الطّلاب‌، ابوالفرج علی‌بن حسين‌بن هندو (ترجمه‌)، 1368؛ الشكوک علی جالينوس‌، محمدبن زكريای رازی (ترجمه‌)، 1372؛ طبّ روحانی رازی (ترجمه و تلخيص‌)، 1372؛ مجموعۀ متون و مقالات در تاريخ و اخلاق پزشكی در اسلام و ايران‌، 1374؛ نظام‌نامۀ سياست‌، برگزيده‌ای از سِيَر الملوک خواجه نظام‌الملک طوسی‌، 1375؛ حدوث ‌العالم‌، افضل‌الدّين عمربن علی‌بن غيلان (ترجمه‌)، 1377؛ رسالۀ حنين‌بن اسحاق دربارۀ آثار ترجمه‌شده از جالينوس (مثل عربي به‌همراه ترجمه‌)، 1379؛ شرح كلمة ‌الاشراق سهروردی‌، محمودبن مسعود كازرونی معروف به علامه قطب‌الدّين شيرازی‌، 1379.
 
هوشنگ مرادی كرمانی (1323 ـ كرمان‌)
مدرک دانشگاهی‌: كارشناسی زبان انگليسی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: 14/7/1382
سوابق: كارشناسي تهيۀ گزارش دفتر وزارتی وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكی (بازنشسته‌)؛ نويسندۀ داستان كودكان‌، مدرّس داستان‌نويسی‌.
برخی‌ از آثار: قصّه‌های مجيد؛ بچه‌های قاليباف‌خانه؛ نخل‌؛ مشت بر پوست؛ خمره‌؛ تنور و داستان‌های ديگر؛ كبوتر توی كوزه؛ مهمان مامان؛ مربّای شيرين‌؛ لبخند انار؛ مثل ماه شب چهارده؛ نه ‌تر و نه خشک‌.
 
 
 
حسين معصومی همدانی (1327ـ همدان‌)
مدرک دانشگاهی: دكتری تاريخ و فلسفۀ علم‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: 25/12/1376
سوابق: عضو هيئت‌علمی دانشگاه صنعتی شريف و مدرّس تاريخ و فلسفۀ علم‌، مشاور عالی مركز نشر دانشگاهی‌، عضو شورای عالی ويرايش صدا و سيما و عضو مركز تحقيق در تاريخ و فلسفۀ عربی ـ اسلامی قرون وسطا‌.
برخی‌ از آثار: زندگی‌نامۀ علمی دانشمندان اسلامی (ترجمه‌)، 1363؛ جزء و كل‌، ورنر هايزنبرگ (ترجمه‌)، 1368؛ فلسفۀ علوم طبيعی‌، كارل همپل‌، (ترجمه‌)، 1369؛ مردم‌شناسی و هنر، لوی استروس (ترجمه‌)، 1373؛ ترموديناميک تعادل‌، ادكينز (ترجمه‌)، 1375؛ نسبيت خاص و عام و كيهان‌شناختی‌، ولفگانگ ريندلر (ترجمه‌)، 1375.
 
 
محمّدعلی موحّد (1303 ـ تبريز)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری حقوق خصوصی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: 14/7/1382
سوابق: بازنشستۀ شركت نفت‌، وكيل پايه‌يک دادگستری‌، مشاور عالی و رئيس هيئت مديره و عضو اصلی هيئت‌مديرۀ شركت نفت از آغاز تأسيس اين شركت تا زمان بازنشستگی‌، معاون اجرايی سازمان اوپک در ژنو.
برخی ‌از آثار: سلوک‌الملوک از فضل‌الله روزبهان خنجی (تصحيح و تعليق‌)؛ مبالغۀ مستعار؛ مقالات شمس تبريزی (تصحيح و تعليق‌)؛ شمس تبريزی؛ ابن‌بطوطه؛ خواب آشفتهٔ نفت‌، دكتر مصدق و نهضت ملّی ايران‌؛ نفت ما و مسائل حقوقی آن؛ درس‌هايی از داوری‌های نفتی‌؛ از هوای حقّ و عدالت‌؛ سفرنامۀ ابن‌بطوطه (ترجمه‌)؛ ماليات سرانه و تأثير آن در گرايش به اسلام‌، دانيل دنت (ترجمه‌)؛ خزران‌، ارتوركستلر (ترجمه‌)؛ چهار مقاله در آزادی‌، ايزيا برلين (ترجمه‌)؛ بهگودت گيتا (ترجمه‌).
 
سليم نيساری (1299ـ تبريز)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری علوم تربيتی ـ زبان‌شناسی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: 14/7/1382
سوابق: بازرس وزارتی و مشاور وزارت فرهنگ‌، 1328؛ معاون دانشكدۀ ادبيات دانشگاه شيراز، 1333؛ دانشيار دانش‌سرای عالی تهران‌، 1335؛ رئيس ادارۀ كمک‌های فنّی يونسكو، 1336؛ مديركلّ روابط فرهنگی در وزارت آموزش و پرورش‌، 1344؛ رايزن فرهنگی ايران در تركيه‌، 1356ـ1358.
برخی ‌از آثار: تمبرهای ايران‌، 1340؛ تدريس زبان فارسی در دبستان يا آموزش هنرهای زبان‌، 1344؛ نمونه‌هايی از آثار جاويدان شعر فارسی‌، 1350؛ غزل‌های حافظ، 1353؛ كلّيات روش تدريس‌، 1355؛ دفتر ديگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ، 1373؛ دستور خطّ فارسی‌، پژوهشی دربارۀ پيوستگی خطّ فارسی با زبان فارسی‌، 1374؛ نسخه‌های خطّی حافظ (سدۀ نهم‌)، 1380؛ ديوان حافظ، 1381. 
 
محمدجعفر یاحقی (1326 ـ فردوس)
مدرک دانشگاهی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
تاريخ عضويت پيوسته‌: 27/3/1388
سوابق: استاد دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد،بنیان‌گذار و مدیر گروه فرهنگ و ادب بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مؤسس و مدیر مرکز خراسان‌شناسی و مدیریت قطب علمی فردوسی‌شناسی و ادبیات خراسان.
برخی از آثار: تفسیر شنقشی، گزاره‌ای از بخشی از قرآن کریم، اقلیم‌های دیگر، تاریخ سیسیل در دورۀ اسلامی، راهنمای نگارش و ویرایش، ترجمۀ قرآن ری، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن (تصحیح)، نهایة المسئول فی روایة الرسول (تصحیح)، تاریخ تفکر اسلامی در هند، سوگنامۀ سهراب، سرو و تذرو، فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی، تاریخ ادبیات ایران، بهین‌نامۀ باستان، جزیرۀ بی‌آفتاب، آن‌سال‌ها، فرهنگ‌نامۀ قرآنی، فردوس/ تون، راهنمای توس و سخنی دربارۀ فردوسی و شاهنامه، دیبای خسروانی، چون سبوی تشنه، پاژ، از جیحون تا وخش، جویبار لحظه‌ها، فرهنگ نام‌آوران خراسان، تاریخ بیهقی (تصحیح).
 
 
اعضای پيوستۀ خارجی شورا
 
دادخدا سِیم‌الدّین (1949م‌/ 1327ش ـ نورآباد، تاجيكستان‌)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری فيلولوژی
تاريخ عضويت پيوسته‌: 5/10/1389
سوابق: رئيس شوراى دفاع دكترى پژوهشگاه زبان و ادبيات رودكى؛ عضویت ریاست کمیسیون ممیزۀ جمهوری تاجیکستان، عضویت شورای علمی پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی، عضویت ریاست کمیسیون اجرای قانون زبان حکومت جمهوری تاجیکستان، عضویت ریاست بنیاد زبان فارسی تاجیکی، عضویت ریاست انجمن بین‌المللی جامعه‌های فارسی‌زبان جهان، عضویت هیئت مشاورۀ مجلّۀ بین‌المللی ایران‌شناسی ایران ـ قفقاز (ایروان)، عضویت هیئت مشاورۀ مجلّۀ ایران و اسلاویکا (مسکو)، عضویت ریاست انجمن دوستی تاجیکستان و هندوستان، عضویت انجمن رودکی در پاریس، عضویت ریاست انجمن فرهنگ باستان، سردبیری مجلّۀ زبان‌شناسی، عضویت هیئت رئیسۀ شعبۀ علوم اجتماعی آکادمی علم‌های تاجیکستان.
برخی ‌از آثار: واژه‌نامۀ فعل‌های پهلوی، 1992؛ فرهنگ‌نامه‌های فارسی میانه، 1994؛ اصطلاحات اداری زمان ساسانیان، 1995؛ واژه‌شناسی زبـان فارسـی میانه،‌ 2001؛  ادبیـات پهلوی، 2003؛  فرهنگ هزوارش‌هـای پهلوی، 2008؛ ترجمۀ دوازده رساله و متن پهلوى با پيشگفتار و تشريح و توضيح به زبان تاجيكى. 
 
صفر عبدالله (‌)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری زبان و ادبیات فارسی
تاريخ عضويت پيوسته‌: 11/8/1394
سوابق: استادیار و دانشیار دانشگاه ادبیات جهان مسکو (1984-1992م)؛ پژوهشگر ارشد و رئیس بخش ایران‌شناسی انستیتوی خاورشناسی وزارت علوم و آموزش جمهوری قزاقستان (1993-2012م)؛دانشیار زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های قزاقستان (1993-2005م)؛استاد دانشگاه روابط بین‌المللی و زبان‌های جهان، موسوم به آبلای‌خان در شهر آلماتی قزاقستان (2005 تا کنون)؛ عضو اتحادیۀ نویسندگان شوروی سابق (1989م) و در حال حاضر عضو اتحادیه‌های نویسندگان تاجیکستان و قزاقستان؛ مؤسس و سردبیر فصلنامۀ علمی ایران‌نامه؛ مؤسس مرکز مطالعات فرهنگ ایران و آسیای مرکزی در شهر آلماتی قزاقستان؛ عضویت هیئت علمی مجلۀ اکراد قزاقستان به عنوان نوبهار.
برخی ‌از آثار: سنن حماسه‌های ملی در شعر معاصر (دوشنبه 1984م)؛ نور سخن (مجموعه مقالات ایران‌شناسی چاپ‌شده در مطبوعات ایران، تاجیکستان و قزاقستان) ـ به زبان فارسی و خط سیریلیک (آلماتی 2005م)؛ پل‌های جادویی (آلماتی 2005م)؛ نوروز، هدیۀ ایران به جهان (آلماتی 2006م)؛ فهرست نسخ خطی فارسی در کتابخانۀ ملی قزاقستان (آلماتی 2008م)؛ مرثیۀ خورشید: دربارۀ زندگی و شعر استاد لایق شیرعلی، شاعر بزرگ پارسی‌گوی ورارودان (2000م)؛ شرنگ اندوه: سوگ‌نامۀ استاد لایق (دوشنبه 2001م)؛ فرهنگ تخصصی روسی ـ فارسی و فارسی ـ روسی (آلماتی 2011م)؛ اندیشه‌های آبای (ترجمه از قزاقی به فارسی، تهران 1374)؛ ایران چه حرفی برای گفتن دارد؟ (ترجمه از فارسی به روسی، آلماتی 2008م)؛ عشق مانی نقاش (ترجمه از روسی به فارسی، دوشنبه 2005م)؛ گرگ خاکستری (ترجمه از قزاقی به فارسی، ایران 1376).
    وی بیش از 250 مقالۀ علمی و پژوهشی در زمینه‌های زبان و ادبیات فارسی، سنن و آیین‌های ملی ایرانی، حماسه‌های ملی و شعر و مسائل مربوط به ترجمۀ ادبیات فارسی به روسی تألیف و همچنین شمار زیادی از مقالات استادان را از روسی به فارسی و بالعکس ترجمه نموده است.
  
 
محمد سرور مولایی (‌)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری زبان و ادبیات فارسی
تاريخ عضويت پيوسته‌: 1393
سوابق: دستیار پژوهشگر در بخش دستور تاریخی زبان فارسی ـ بنیاد فرهنگ ایران (1347-1349)؛ پژوهشگر در بخش دستور تاریخی زبان فارسی ـ بنیاد فرهنگ ایران (1349-1351)؛ سرپژوهشگر در بخش تاریخی زبان فارسی ـ بنیاد فرهنگ ایران (1351-1357)؛ سرپرست علمی پژوهشی بنیاد فرهنگ ایران (1358-1360)؛ عضو شورای پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و تاریخ و زبان دانشگاه الزهرا (1369-1371)؛ نمایندۀ شورای پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و تاریخ و زبان در شورای پژوهشی دانشگاه الزهرا (1372-1374)؛ نمایندۀمعاونت پژوهشی در شورای پژوهشی دانشگاه (1374-1376)؛ نمایندۀ رئیس دانشگاه الزهرا در شورای پژوهشی دانشگاه الزهرا (1377-1380)؛ عضو هیئت تحریرۀ مجلۀ علمی ـ پژوهشی تاریخ اسلام و تاریخ‌نگاری دانشگاه الزهرا (1384-1392)؛ عضو هیئت تحریرۀ مجلۀ علمی ـ پژوهشی اسطوره‌شناسی و عرفان ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب (1385-1392)؛ مشاور تحصیلات عالی افغانستان (1382-1384)؛ رئیس دانشگاه بامیان افغانستان (1381-1384)؛ عضو گروه تصحیح شاهنامۀ فردوسی ـ بنیاد شاهنامه (1351-1357)؛ دبیر علمی و اجرایی همایش سالانۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزکان (1374-1379).
برخی ‌از آثار (کتاب و مقاله): برگزیدۀ شعر معاصر افغانستان، 1349؛ آیین کشورداری (دورۀ غزنویان)، 1354؛ فرهنگ لغات قرآنی بازمانده از سدۀ پنجم هجری، 1361؛ روایت طبری و بلعمی از قیام سیّدالشّهداء(ع) و خونخواهی مختار، 1362؛ طبقات الصوفیۀ خواجه عبدالله انصاری، 1362؛ تاریخ ادبیات ایران در دورۀ صفاریان و سامانیان، 1365؛ مجموعۀ رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری در دو مجلد، 1374 و 1376؛ تجلی اسطوره در دیوان حافظ، 1368؛ ویراستاری شش دفتر مثنوی بر اساس نسخۀ قونیه ـ شش مجلد، 1374-1379؛ ترجمۀ تاریخ الحکمای شهر زوری، 1367؛ مجموعۀ غزلیات میرزا عبدالقادر بیدل ـ سه مجلد، 1385؛ دیوان اشعار خلیل‌الله خلیل، 1380؛ تاریخ احمدشاهی، 1380؛ سیر الاقطاب یا تاریخ مشایخ چشتیه، 1386؛ دیوان نادم قیصاری، 1387؛ بحر المعانی حسینی مکّی، 1387؛ سراج التواریخ، 1390. 
  
محمّدحسين يمين (1315 ـ چاريكار، استان پروان‌، افغانستان‌)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری زبان و ادبيات فارسی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: 15/2/1382
سوابق‌: استاد زبان و ادبيات فارسی دری دانشكدۀ ادبيات دانشگاه كابل‌، رئيس دانشكدۀ ادبيات دانشگاه كابل‌، مؤسس كرسی فردوسی‌شناسی در دانشگاه كابل‌، مدرّس متون نظم و نثر سبک خراسانی و نظريات ادبی در دانشگاه كابل‌
برخی ‌از آثار: فرهنگ تلفّظ لغات با بيان معانی‌، 1362؛ دستور نگارش برای همه‌، 1364؛ كتاب فونولوژی و مورفولوژی (صرف دری‌)، 1365؛ برخی‌از ويژگی‌های دستوری شاهنامه‌، 1369؛ دستور تاريخی زبان فارسی دری‌، 1376؛ دستور معاصر زبان فارسی دری‌، 1378؛ تاريخچۀ زبان فارسی دری‌، 1382.  
تاريخچه   |    اساسنامه   |    دربارۀ وبگاه   |    نشر آثار   |    خبرنامهٔ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی